Kameraövervakning i kärlen

ÖGRAB har under den senaste tiden placerat ut 368 små kamerasensorer i slumpmässigt utvalda kärl i Östra Göinge och Osby kommun. Detta är ett led i att utveckla digitaliseringens möjligheter för att förbättra sorteringen hos våra abonnenter och därmed mot ett mer cirkulärt samhälle.

Använder du någon av de utvalda behållarna i projektet ber vi dig vänligen att låta kameran vara och tackar för ditt samarbete. Vi ber dig även att inte slänga trycksaker med stötande innehåll i tidningsinsamlingen utan att dessa först slås in i neutralt tidningspapper. Vi vill slutligen påpeka att kamerorna i nuläget ej kan användas som kontaktväg till kundtjänst, men att vi vidareutvecklar konceptet så att du i framtiden ska kunna utföra dina kundtjänstärenden direkt via videosamtal med kärlet.

Har du frågor kring hur kameraanalysen kommer att påverka ditt abonnemang är du välkommen att kontakta oss på kjell.sortera@ograb.se.

 

P.S Som de flesta förstod så var detta är enbart ett aprilskämt och ska inte tas på allvar! Tack för ert engagemang!