Information om kompostjord

Kompostjorden som produceras på Kattarps avfallsanläggning är beroende av renheten i det trädgårdsavfall som lämnas för kompostering. Även om kompostjorden siktas mekaniskt kan vi inte garantera att kompostjorden är helt fri från främmande material och användning till känsliga ändamål rekommenderas inte.