GLÖM INTE HALKBEKÄMPA!

Vi vill påminna om att det är fastighetsägarens ansvar att halkbekämpa och snöröja inför renhållnings- och slambilsbesök.

Vänligen skotta och halkbekämpa fram till avfallskärlen
Ploga och sanda tillfartsvägar från allmän väg fram till kärlen.

Har du även slamtömning?
Vänligen skotta och halkbekämpa fram till slambrunnen.
Skotta även fram locket på brunnen.

Stort TACK för din hjälp!