Getingar kan hindra tömning av kärlen!

Det är mycket getingar nu, även vid och i en del kärl, ibland töms inte kärlen av den anledningen.

Försök att hålla kärlen så geting fria som möjligt genom att
stänga påsarna ordentligt och kanske rengöra kärlen mellan tömningarna.