FÖRPACKA RESTAVFALL & PLASTFÖRPACKNINGAR

RESTAVFALL – SKA FÖRPACKAS
PLASTFÖRPACKNINGAR- BÖR FÖRPACKAS

För att minska nedskräpning! Avfall som ligger  löst i  i kärlen leder till problem med nedskräpning. Så hjälp våra chaufförer och vår miljö genom att förpacka Restavfall (brännbart) och plastförpackningar, innan du lägger det i kärlet.

Vi vill göra ett bra jobb

Om du slänger löst skräp i sopkärlen finns risk att det blåser iväg eller hamnar bredvid sopbilen vid tömning. Sopbilschaufförerna vill göra ett bra jobb och vill att det ska vara rent och snyggt när de lämnar platsen. Men med löst avfall i sopkärlen är det ibland omöjligt att hinna springa runt och plocka skräp då de behöver vidare för att tömma nästa kunds sopkärl.