Begränsad mottagning av asbest/eternit

På Kattarps återvinningscentral kan nu endast upp till 5 kg avfall innehållande asbest lämnas. Detta beroende på att större mängder asbestavfall inte rör sig om ett hushållsavfall, utan om bygg/rivningsavfall (verksamhetsavfall) som inte omfattas av taxan för hushållsavfall. Större mängder än 5 kg hänvisas till Hässleholms Kretsloppscenter i Vankiva, Hässleholm, som tar emot asbest/eternit mot avgift. Du måste föranmäla ditt besök på 0451-26 66 00 och får betala en behandlingsavgift på plats.

Då asbestdamm är hälsofarligt vid inandning är det viktigt att asbesten förpackas väl och märks med texten “asbest”. Märkning ska göras på alla sidor.