Bäst i Sverige IGEN!

ÖGRAB är åter bäst i landet på avfallshantering

Denna gången tog Östra Göinge hem förstaplatsen som årets avfallskommun och Osby kom på andra plats.
Nöjda kunder, små mängder restavfall och höga miljövärden bidrog till placeringen.

Priset delas ut av Avfall Sverige. ÖGRAB har höga värden gällande miljö och återvinning. De använder bara förnybara drivmedel för insamlingen av avfall och har ett högt nyttjande av matavfallet som resurs i form av biogödsel och biogas, säger Jenny Westin, statistikansvarig på Avfall Sverige.

Kommuninvånarna är bra på att sortera ut förpackningar och matavfall, vilket medför hög materialåtervinning och små mängder som hamnar i restavfallet. 79 kg restavfall per person  ligger långt under riksgenomsnittet som är 148 kg per person 2022.

Vi vill tacka alla kommuninvånare som bidragit till detta! Bra Jobbat!