Årskurs 6

1. Hur mycket vatten tror du att det går åt till att producera ett par jeans?

2. Hur mycket livsmedel tror du att vi slänger hemma per person och år?

3. Hur mångs kilo kött tror du att vi äter i genomsnitt per person och år i Sverige?

4. Hur många liter vatten går det åt till att producera en t-shirt i bomull?

5. Hur många ton textilier slängs i Sverige varje år?

6. Hur mycket slängs på Sveriges återvinnings-centraler varje år som istället skulle kunna återanvändas?

7. Hur många jordklot tror du att en genomsnittlig invånare i Sverige konsumtionsnivå ligger på?

8. Hur många badkar fulla med skräp tror du motsvarar den mängd skräp som spolas iland på Bohuskusten varje timme?

9. Hur länge tror du att en personbil behöver köra runt nonstop för att komma upp i samma utsläppsmängd som ett flygplan släpper ut per person på en resa mellan Sverige och Thailand.

10. Hur mycket plast produceras varje år?