Årskurs 5

1. Vad är overshoot day?

2. Vad är avfallstrappan?

3. Vad heter det översta steget på avfallstrappan?

4. Vad innebär det andra steget återanvändning?

5. Vilket är det tredje steget på avfallstrappan?

6. Vad innebär det fjärde steget Energiutvinning?

7. Vad är fjärrvärme?

8. Vilket är det sista steget på avfallstrappan?

9. Vad betyder ordet deponi?

10. Vilket steg på avfallstrappan ska man alltid sträva efter att hamna på?