Årskurs 4

1. Vad är avfallstrappan för något?

2. Varför ska man följa avfallstrappan?

3. Hur kan man minska på mängden avfall (sopor)?

4. Vad innebär det andra steget på avfallstrappan, återanvändning?

5. Vad innebär att man köper något som är begagnat?

6. Vad är återvinning?

7. På vilken internetsida kan man köpa/sälja sina begagnade saker?

8. Vad heter auktionssidan där man kan köpa/sälja sina begagnade saker?

9. Var slänger man kläder och textilier?

10. Vad är ett annat ord för återanvändning?