SopQuiz

Vad sorterar man en mjölkkartong som?

Mjölkkartongen består till största del av papper och ska därför sorteras som pappersförpackning. Den plast som förekommer på mjölkpaketet kommer att separeras senare, vid pappersbruket.