Kan du gissa vilket av dessa avfall Britta samlar på?