Statistik 2021

STATISTIK 2021

Under 2021 redovisar vi statistik över insamlad mängd avfall per tertial. Vid frågor kring insamlingsstatistiken vänligen kontakta vågkontoret.