Statistik 2018

Fram till 2020 har vi vid varje månadsskifte publicerat statistik på hur mycket avfall vi har samlat in just den månaden jämfört med föregående år. I menyraden till vänster kan ni välja vilken månad ni vill se statistik för.