Hur du sorterar: Wellpapp

Sorteras som:

Lämnas här:

Tänk på att platta till och komprimera!