Hur du sorterar: Vykort

Sorteras som:

Lämnas här:

Läggs löst i kärlet