Hur du sorterar: Veckomagasin

Sorteras som:

Lämnas här:

Läggs löst i kärlet