Hur du sorterar: Vattenpass, metall

Sorteras som:

Lämnas här: