Hur du sorterar: Värmeljushållare, metall

Pilla loss hållaren till veken om möjligt. Detta då vekeshållaren är gjord av stål, och resten av behållaren är av aluminium. Dessa två material smälter vid olika temperaturer, vilket försvårar återvinningsmöjligheterna av aluminiumet.

Sorteras som:

Lämnas här:

Läggs löst i kärlet