Hur du sorterar: Tvättmedelsförpackning (plast)

Sorteras som:

Lämnas här:

Plastförpackningar ska läggas löst i kärlet. De behöver inte vara tvättade, men de ska vara tömda. Gäller sorteringen av både hårda och mjuka plastförpackningar.

Tips! Använd Minimizern till att förpacka din mjukplast! Det gör det lättare att hantera och tar mindre plats.

OBS! Hårda plastföremål som pulkor, plastmöbler o.s.v som inte är en förpackning ska ej läggas i den här fraktionen.