Hur du sorterar: Tvättmedel

Sorteras som:

Lämnas här:

Obs! Avfallet ska vara uppmärkt och förslutet.