Hur du sorterar: Tonerkassett (kasserad)

Sorteras som:

Lämnas här:

Obs! Avfallet ska vara uppmärkt och förslutet.