Hur du sorterar: Tonerkasett/Toner med innehåll

Sorteras som:

Lämnas här:

Obs! Avfallet ska vara uppmärkt och förslutet.