Hur du sorterar: Toalettsits (trä)

Sorteras som:

Lämnas här:

Säckar EJ tillåtna ( förutom lättflyktigt material som damm, sågspån, aska, isolering, frigolitkulor och annat )