Hur du sorterar: Tidning

Sorteras som:

Lämnas här:

Läggs löst i kärlet