Hur du sorterar: Tavelram, trä eller plast, stor

Sorteras som:

Lämnas här:

Säckar EJ tillåtna ( förutom lättflyktigt material som damm, sågspån, aska, isolering, frigolitkulor och annat )