Hur du sorterar: Tallrik, papper engångs

Sorteras som:

Lämnas här:

Ska läggas löst i kärlet. OBS! Tänk på att platta till och komprimera dina förpackningar så får du plats med mer!

Platta till och komprimera för att ta mindre plats i containern. OBS! Wellpapp slängs inte här, utan har en egen container.

Adresser till textilcontainrarna utanför våra ÅVCer:

Östra Göinge Kommun
Påls väg, COOP Knislinge
• Holmavägen, Knislinge
• ICA Nära, Glimåkra • ICA Hövdingen, Broby
• Gränsgatan vid AB Formplast, Broby
• Pappersbruksvägen vid boulebanan/grusplanen, Broby

Osby Kommun
• Norra Infartsgatan Osby
• Tryckerigatan 4
• Kristianstadsgatan, Sjöängens parkering vid apan och kaninen
• Södra Portsgatan, Osby
• Västra Storgatan, Osby
• Kyrkogatan, Lönsboda
• Storgatan, Killeberg