Hur du sorterar: Täcke under 60x60

Sorteras som:

Lämnas här:

Säckar EJ tillåtna ( förutom lättflyktigt material som damm, sågspån, aska, isolering, frigolitkulor och annat )