Hur du sorterar: Tablettkarta >50 % metall

Sorteras som:

Lämnas här:

Läggs löst i kärlet