Hur du sorterar: Sprayförpackning (tom metall)

Sorteras som:

Lämnas här:

Läggs löst i kärlet