Hur du sorterar: Sprayburk ("pys"tom)

Sorteras som:

Lämnas här:

Läggs löst i kärlet