Hur du sorterar: Spade

Sorteras som:

Lämnas här: