Hur du sorterar: Säkerhetsnål

Sorteras som:

Lämnas här:

Behållaren hämtas i samband med grovavfallet. Hämtningen beställs genom kundtjänst. När behållaren kommer in sorteras de efter de fraktioner som hinken innehåller.

Metall