Hur du sorterar: Saftflaska (glas)

Sorteras som:

Lämnas här:

Läggs löst i kärlet