Hur du sorterar: Rollon

Sorteras som:

Lämnas här:

Obs! Avfallet ska vara uppmärkt och förslutet.