Hur du sorterar: Reklamblad

Sorteras som:

Lämnas här:

Läggs löst i kärlet