Hur du sorterar: Postorderkatalog

Sorteras som:

Lämnas här:

Läggs löst i kärlet