Hur du sorterar: Pocketbok

Sorteras som:

Lämnas här:

Läggs löst i kärlet