Hur du sorterar: Plåtburk

Sorteras som:

Lämnas här:

Läggs löst i kärlet