Hur du sorterar: Lotiontub (med innehåll)

Sorteras som:

Lämnas här:

Obs! Avfallet ska vara uppmärkt och förslutet.