Hur du sorterar: Plansch

Sorteras som:

Lämnas här:

Läggs löst i kärlet