Hur du sorterar: Planka (tryckimpregnerad)

Sorteras som:

Lämnas här:

Tas ej emot på de andra återvinningscentralerna. Ett bilsläp per abonnent och år får lämnas.