Hur du sorterar: Parfymflaska (tom, ofärgat glas)

Sorteras som:

Lämnas här:

Läggs löst i kärlet