Hur du sorterar: Papper (ej förpackning)

Sorteras som:

Lämnas här:

Läggs löst i kärlet