Hur du sorterar: Olja (motor / växellåda)

Sorteras som:

Lämnas här:

Obs! Avfallet ska vara uppmärkt och förslutet.