Hur du sorterar: Ölburk

Sorteras som:

Lämnas här:

Läggs löst i kärlet