Hur du sorterar: Ogräsmedel

Sorteras som:

Lämnas här:

Obs! Avfallet ska vara uppmärkt och förslutet.