Hur du sorterar: Nötskal

Sorteras som:

Lämnas här:

Matavfall får endast slängas i de bruna kompostpåsarna som har godkänts av ÖGRAB. Har du slut på dina kompostpåsar? Kontakta kundtjänst om du är villaabonnent. Fastighetsägare till flerfamiljshus får årlig utdelning som sen fördelas på sina hyresgäster.

Matavfall lämnas ej på återvinningscentralen.

Adresser till textilcontainrarna utanför våra ÅVCer:

Östra Göinge Kommun
Påls väg, COOP Knislinge
• Holmavägen, Knislinge
• ICA Nära, Glimåkra • ICA Hövdingen, Broby
• Gränsgatan vid AB Formplast, Broby
• Pappersbruksvägen vid boulebanan/grusplanen, Broby

Osby Kommun
• Norra Infartsgatan Osby
• Tryckerigatan 4
• Kristianstadsgatan, Sjöängens parkering vid apan och kaninen
• Södra Portsgatan, Osby
• Västra Storgatan, Osby
• Kyrkogatan, Lönsboda
• Storgatan, Killeberg