Hur du sorterar: Munspel (metall)

Sorteras som:

Lämnas här:

Behållaren hämtas i samband med grovavfallet. Hämtningen beställs genom kundtjänst. När behållaren kommer in sorteras de efter de fraktioner som hinken innehåller.

Metall