Hur du sorterar: Medicinflaska (ofärgad)

Sorteras som:

Lämnas här:

Läggs löst i kärlet